Prikkel de nieuwsgierigheid van jouw leerlingen

Gastlessen, zó geregeld maakt het makkelijk voor scholen en bedrijven om met elkaar in contact te komen en gastlessen en bedrijfsbezoeken te organiseren. Voor de kwaliteit van de activiteiten bieden wij tips en hulpmiddelen.